SALDO

grundformmilitariserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nommilitariserbar
pos indef sg u genmilitariserbars
pos indef sg n nommilitariserbart
pos indef sg n genmilitariserbarts
pos indef pl nommilitariserbara
pos indef pl genmilitariserbaras
pos def sg no_masc nommilitariserbara
pos def sg no_masc genmilitariserbaras
pos def sg masc nommilitariserbare
pos def sg masc genmilitariserbares
pos def pl nommilitariserbara
pos def pl genmilitariserbaras
komp nommilitariserbarare
komp genmilitariserbarares
super indef nommilitariserbarast
super indef genmilitariserbarasts
super def no_masc nommilitariserbaraste
super def no_masc genmilitariserbarastes
super def masc nommilitariserbaraste
super def masc genmilitariserbarastes
cmilitariserbar-/militariserbar
smsmilitariserbar-