SALDO

grundformmjäll
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nommjäll
pos indef sg u genmjälls
pos indef sg n nommjällt
pos indef sg n genmjällts
pos indef pl nommjälla
pos indef pl genmjällas
pos def sg no_masc nommjälla
pos def sg no_masc genmjällas
pos def sg masc nommjälle
pos def sg masc genmjälles
pos def pl nommjälla
pos def pl genmjällas
komp nommjällare
komp genmjällares
super indef nommjällast
super indef genmjällasts
super def no_masc nommjällaste
super def no_masc genmjällastes
super def masc nommjällaste
super def masc genmjällastes
cmjäll-/mjäll
smsmjäll-