SALDO

dokumentation (pdf)

mnemonisk

⇧[2]kod ikonisk

mnemonisk (av)

[korpus]

* *