SALDO

grundformmomentan
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nommomentan
pos indef sg u genmomentans
pos indef sg n nommomentant
pos indef sg n genmomentants
pos indef pl nommomentana
pos indef pl genmomentanas
pos def sg no_masc nommomentana
pos def sg no_masc genmomentanas
pos def sg masc nommomentane
pos def sg masc genmomentanes
pos def pl nommomentana
pos def pl genmomentanas
komp nommomentanare
komp genmomentanares
super indef nommomentanast
super indef genmomentanasts
super def no_masc nommomentanaste
super def no_masc genmomentanastes
super def masc nommomentanaste
super def masc genmomentanastes
cmomentan-/momentan
smsmomentan-