SALDO

grundformmordisk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nommordisk
pos indef sg u genmordisks
pos indef sg n nommordiskt
pos indef sg n genmordiskts
pos indef pl nommordiska
pos indef pl genmordiskas
pos def sg no_masc nommordiska
pos def sg no_masc genmordiskas
pos def sg masc nommordiske
pos def sg masc genmordiskes
pos def pl nommordiska
pos def pl genmordiskas
komp nommordiskare
komp genmordiskares
super indef nommordiskast
super indef genmordiskasts
super def no_masc nommordiskaste
super def no_masc genmordiskastes
super def masc nommordiskaste
super def masc genmordiskastes
cmordisk-/mordisk
smsmordisk-