SALDO

dokumentation (pdf)

mot

⇧[2]med PRIM

emot (pp), mot (pp)

[korpus]


22
PRIM anfalla anti bryta2 gentemot häremot kontra mittemot motliggande motsatt slå_bakut stå_emot trycka
avtal avtalsstridig
förnuft förnuftsstridig
hår mothårs
hård slå
lag lagvidrig
natur naturvidrig
naturlag naturstridig
regel regelvidrig
reglemente reglementsvidrig
rätt2 rättsstridig

93
Europa antieuropeisk
USA antiamerikansk oamerikansk
abort abortmotstånd
aktion motaktion
anfall motanfall
angrepp motangrepp
arbeta motarbeta
argument motargument
astigmatism anastigmatisk
bakterie antibakteriell
befruktning antikonceptionell
beskyllning motbeskyllning
bevisa motbevisa
debattinlägg motinlägg
demokratisk antidemokratisk
demonstrant motdemonstrant
elitism antielitistisk
expressionism antiexpressionistisk
faktisk kontrafaktisk
fascism antifascistisk
form formstridig formvidrig
frihet frihetsfientlig
fråga2 motfråga
fundamentalism antifundamentalistisk
fördrag fördragsvidrig
författning författningsstridig författningsvidrig
förslag motförslag
gift2 motgift
grundlag grundlagsstridig grundlagsvidrig
humanism antihumanistisk
idealism antiidealistisk
imperialism antiimperialistisk
individualism antiindividualistisk
inflammation antiinflammatorisk
islamism antiislamistisk
jude antisemit
kampanj motkampanj
kandidat motkandidat
kommunism antikommunism
kropp2 antikropp
kräm antirynkkräm
kultur motkultur
kyrka2 antiklerikal
kämpa motståndare
ljus motljus
metallfena antirullningsfena
militarism antimilitarism
nazistisk antinazistisk
offensiv2 motoffensiv
order kontraorder
ovän fiende
part motpart
politik antipolitisk
program3 antivirusprogram
proposition kontraproposition
påstående motpåstående
påve motpåve
rasism antirasistisk
reformation motreformation
religion antireligiös
retorik antietablissemangsretorik
revolution kontrarevolutionär motrevolution
rikta motriktad
rojalistisk antirojalistisk
rytm motrytm
röra2 gnida skava
rörelse2 motrörelse
skäl motskäl
solrörelse motsols
spel2 motspel
ström bakvatten motströms
stämning2 motstämning
svara motsvara
syrisk antisyrisk
system antisladdsystem
säga invända motsäga protestera
tankefrihet obskurantism
tryck mottryck
verka2 motverka
vikt motvikt
villebråd motskott
vind motvind
virus antiviral
åtgärd motåtgärd