SALDO

grundformmusikalisk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nommusikalisk
pos indef sg u genmusikalisks
pos indef sg n nommusikaliskt
pos indef sg n genmusikaliskts
pos indef pl nommusikaliska
pos indef pl genmusikaliskas
pos def sg no_masc nommusikaliska
pos def sg no_masc genmusikaliskas
pos def sg masc nommusikaliske
pos def sg masc genmusikaliskes
pos def pl nommusikaliska
pos def pl genmusikaliskas
komp nommusikaliskare
komp genmusikaliskares
super indef nommusikaliskast
super indef genmusikaliskasts
super def no_masc nommusikaliskaste
super def no_masc genmusikaliskastes
super def masc nommusikaliskaste
super def masc genmusikaliskastes
cmusikalisk-/musikalisk
smsmusikalisk-