SALDO

dokumentation (pdf)

myndighet

⇧[2]makt2 besluta

myndighet (nn)

[korpus]


36
PRIM befallningshavande instans myndighetsperson myndighetsutövning organ2 polis verk2 ämbetsverk
bebyggelse byggnadskontor
besvär2 besvärsmyndighet
domstol domstolsverk
finanser Riksgäldskontoret
förvaltning förvaltningsmyndighet
katastrofhantering katastrofhanteringsmyndighet
kronofogde kronofogdemyndighet
luftfart luftfartsmyndighet
naturvård naturvårdsverk
polis polismyndighet
renhållning renhållningsmyndighet
signalspaning signalspaningsmyndighet
skatt skattemyndighet
skolväsende Skolöverstyrelsen skolmyndighet
smittskydd smittskyddsmyndighet
social socialen
stad magistrat
stat statsmyndighet
strålningssäkerhet Strålsäkerhetsmyndigheten
strålskydd strålskyddsmyndighet
säkerhetstjänst underrättelsemyndighet
taxering taxeringsmyndighet
tillstånd2 tillståndsgivande
tillsyn tillsynsmyndighet
universitet UHÄ
värnplikt värnpliktsmyndighet
åklaga åklagarmyndighet

7
chef myndighetschef
hjälp handräckning2
meddelande reversal
påbud ukas
representant myndighetsrepresentant
snack myndighetssnack
tillstånd2 myndighetstillstånd