SALDO

dokumentation (pdf)

namna

⇧[2]märka2 namn

namna (vb)

[korpus]


2
PRIM namnande
inte onamnad
*