SALDO

grundformnarra
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivnarrar
pres ind s-formnarras
pret ind aktivnarrade
pret ind s-formnarrades
impernarra
inf aktivnarra
inf s-formnarras
sup aktivnarrat
sup s-formnarrats
pres_part nomnarrande
pres_part gennarrandes
pret_part indef sg u nomnarrad
pret_part indef sg u gennarrads
pret_part indef sg n nomnarrat
pret_part indef sg n gennarrats
pret_part indef pl nomnarrade
pret_part indef pl gennarrades
pret_part def sg no_masc nomnarrade
pret_part def sg no_masc gennarrades
pret_part def sg masc nomnarrade
pret_part def sg masc gennarrades
pret_part def pl nomnarrade
pret_part def pl gennarrades
cnarr-/narr
smsnarr-