SALDO

grundformnarvhuggen
mönsterav_1_utbrunnen
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomnarvhuggen
pos indef sg u gennarvhuggens
pos indef sg n nomnarvhugget
pos indef sg n gennarvhuggets
pos indef pl nomnarvhuggna
pos indef pl gennarvhuggnas
pos def sg no_masc nomnarvhuggna
pos def sg no_masc gennarvhuggnas
pos def sg masc nomnarvhuggne
pos def sg masc gennarvhuggnes
pos def pl nomnarvhuggna
pos def pl gennarvhuggnas
komp nomnarvhuggnare
komp gennarvhuggnares
super indef nomnarvhuggnast
super indef gennarvhuggnasts
super def no_masc nomnarvhuggnaste
super def no_masc gennarvhuggnastes
super def masc nomnarvhuggnaste
super def masc gennarvhuggnastes
cnarvhuggen-/narvhuggen
smsnarvhuggen-