SALDO

grundformnasalerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomnasalerbar
pos indef sg u gennasalerbars
pos indef sg n nomnasalerbart
pos indef sg n gennasalerbarts
pos indef pl nomnasalerbara
pos indef pl gennasalerbaras
pos def sg no_masc nomnasalerbara
pos def sg no_masc gennasalerbaras
pos def sg masc nomnasalerbare
pos def sg masc gennasalerbares
pos def pl nomnasalerbara
pos def pl gennasalerbaras
komp nomnasalerbarare
komp gennasalerbarares
super indef nomnasalerbarast
super indef gennasalerbarasts
super def no_masc nomnasalerbaraste
super def no_masc gennasalerbarastes
super def masc nomnasalerbaraste
super def masc gennasalerbarastes
cnasalerbar-/nasalerbar
smsnasalerbar-