SALDO

grundformnasaliserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomnasaliserbar
pos indef sg u gennasaliserbars
pos indef sg n nomnasaliserbart
pos indef sg n gennasaliserbarts
pos indef pl nomnasaliserbara
pos indef pl gennasaliserbaras
pos def sg no_masc nomnasaliserbara
pos def sg no_masc gennasaliserbaras
pos def sg masc nomnasaliserbare
pos def sg masc gennasaliserbares
pos def pl nomnasaliserbara
pos def pl gennasaliserbaras
komp nomnasaliserbarare
komp gennasaliserbarares
super indef nomnasaliserbarast
super indef gennasaliserbarasts
super def no_masc nomnasaliserbaraste
super def no_masc gennasaliserbarastes
super def masc nomnasaliserbaraste
super def masc gennasaliserbarastes
cnasaliserbar-/nasaliserbar
smsnasaliserbar-