SALDO

grundformnaturväsen
mönsternn_6n_andeväsen
ordklassnn
inherenta dragn
böjningstabell
sg indef nomnaturväsen
sg indef gennaturväsens
sg def nomnaturväsendet
sg def gennaturväsendets
pl indef nomnaturväsen
pl indef gennaturväsens
pl def nomnaturväsena
pl def gennaturväsenas
cinaturväsen/naturväsen-
cmnaturväsen/naturväsens/naturväsen-/naturväsens-
smsnaturväsen-