SALDO

grundformnedräkning
mönsternn_2u_mening
ordklassnn
inherenta dragu
böjningstabell
sg indef nomnedräkning
sg indef gennedräknings
sg def nomnedräkningen
sg def gennedräkningens
pl indef nomnedräkningar
pl indef gennedräkningars
pl def nomnedräkningarna
pl def gennedräkningarnas
cinedräknings/nedräknings-
cmnedräknings/nedräknings-
smsnedräknings-