SALDO

grundformnedrökt
mönsterav_1_akut
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomnedrökt
pos indef sg u gennedrökts
pos indef sg n nomnedrökt
pos indef sg n gennedrökts
pos indef pl nomnedrökta
pos indef pl gennedröktas
pos def sg no_masc nomnedrökta
pos def sg no_masc gennedröktas
pos def sg masc nomnedrökte
pos def sg masc gennedröktes
pos def pl nomnedrökta
pos def pl gennedröktas
komp nomnedröktare
komp gennedröktares
super indef nomnedröktast
super indef gennedröktasts
super def no_masc nomnedröktaste
super def no_masc gennedröktastes
super def masc nomnedröktaste
super def masc gennedröktastes
cnedrökt-/nedrökt
smsnedrökt-