SALDO

dokumentation (pdf)

ner

⇧[2]nere PRIM

ned (ab), neder (ab), ner (ab)

[korpus]


11
PRIM dyka falla hänga nedersta nedför nedåt ta_ner utför
himlakropp gå_ner2
i sjunka
nivå sjunka2

83
borra nedborrad
bädda bädda_ner nedbäddad
bära nedbärning
böja nedböjning
dra neddragen
fara nerfärd
fira2 fira_ned
flytta flytta_ner nedflyttning
fläcka fläcka_ner
forsla forsla_ned
fälla2 nedfälld
föra nedföring
fösa nedfösning
glida nedglidning
gräva gräva_ned
gå_ner nedgående
hala hala_ned nedhalare
harva harva_ned
hasa hasa_ned
hissa hissa_ned
kamma kamma_ned
kasta nedkasta
kavla2 nedkavla
kila nerkilad
klättra klättra_ner
krypa krypa_ner2
köra köra_ner2
locka locka_ner
lyfta nedlyftning
montera nedmontera
mota mota_ner
packa packa_ner
packa2 packa_ner2
peta2 nerpetad
plita2 nerplitad
plocka plocka_ner
pressa pressa_ner
putta nerputtad
rulla rulla_ner
rusa nedrusning rusa_ner
rusta nedrusta
skaka skaka_ner
skaka2 skaka_ner2
skicka skicka_ner
skjuta skjuta_ned
skrapa skrapa_ner
skruva skruva_ner
skruva3 skruva_ner3
skuffa skuffa_ner
skölja nedsköljning
slunga slunga_ned
släppa släppa_ner
sopa sopa_ner
sopa2 sopa_ner2
spola spola_ner
sticka sticka_ner
stiga stiga_ned
stoppa2 stoppa_ner
stor djup
strömma strömma_ned
stöta nedstötning
sänka nedsänka
ta nedtagning
trampa nertrampad trampa_ner
transponera nedtransponering
trycka trycka_ner
tränga nedträngning
tvinga tvinga_ned
veva nervevad
vika nedvikning
vind katabatisk
vräka nedvräkning
väg nedfart nedväg
välta nedvältning
välta2 nedvältning2
vältra vältra_ned