SALDO

dokumentation (pdf)

nervsignal

⇧[2]signal nerv

nervsignal (nn)

[korpus]

*
1
mönster2 nervsignalmönster