SALDO

grundformnervsvag
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomnervsvag
pos indef sg u gennervsvags
pos indef sg n nomnervsvagt
pos indef sg n gennervsvagts
pos indef pl nomnervsvaga
pos indef pl gennervsvagas
pos def sg no_masc nomnervsvaga
pos def sg no_masc gennervsvagas
pos def sg masc nomnervsvage
pos def sg masc gennervsvages
pos def pl nomnervsvaga
pos def pl gennervsvagas
komp nomnervsvagare
komp gennervsvagares
super indef nomnervsvagast
super indef gennervsvagasts
super def no_masc nomnervsvagaste
super def no_masc gennervsvagastes
super def masc nomnervsvagaste
super def masc gennervsvagastes
cnervsvag-/nervsvag
smsnervsvag-