SALDO

grundformnitrerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomnitrerbar
pos indef sg u gennitrerbars
pos indef sg n nomnitrerbart
pos indef sg n gennitrerbarts
pos indef pl nomnitrerbara
pos indef pl gennitrerbaras
pos def sg no_masc nomnitrerbara
pos def sg no_masc gennitrerbaras
pos def sg masc nomnitrerbare
pos def sg masc gennitrerbares
pos def pl nomnitrerbara
pos def pl gennitrerbaras
komp nomnitrerbarare
komp gennitrerbarares
super indef nomnitrerbarast
super indef gennitrerbarasts
super def no_masc nomnitrerbaraste
super def no_masc gennitrerbarastes
super def masc nomnitrerbaraste
super def masc gennitrerbarastes
cnitrerbar-/nitrerbar
smsnitrerbar-