SALDO

dokumentation (pdf)

nivå

⇧[2]läge plan3

nivå (nn)

[korpus]


37
PRIM standard
ambition ambitionsnivå
begrepp begreppsnivå
beslut beslutsnivå
bildning bildningsnivå
elit elitnivå
ersättning2 ersättningsnivå
fattigdom fattigdomsstreck
generalstab generalstabsnivå
havsyta havsnivå
hotbild hotnivå
intelligens intelligensålder
kommun kommunnivå
korruption korruptionsnivå
kunskap kunskapsnivå
lön lönenivå
mark marknivå
medvetande medvetandenivå
melatonin melatoninnivå
olja oljenivå
pris prisnivå
regering regeringsnivå
rekord rekordnivå
rike riksnivå riksplan
risk risknivå
räntesats räntenivå
samma nivellera
sida sidoordnad
skatt skattenivå
stenålder stenåldersnivå
stift stiftsnivå
topp toppnivå
utbildning utbildningsnivå
vatten vattennivå vattenstånd
vätska vätskenivå

4
kurva nivåkurva
möte högnivåmöte
ner sjunka2
skillnad nivåskillnad