SALDO

grundformnivellerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomnivellerbar
pos indef sg u gennivellerbars
pos indef sg n nomnivellerbart
pos indef sg n gennivellerbarts
pos indef pl nomnivellerbara
pos indef pl gennivellerbaras
pos def sg no_masc nomnivellerbara
pos def sg no_masc gennivellerbaras
pos def sg masc nomnivellerbare
pos def sg masc gennivellerbares
pos def pl nomnivellerbara
pos def pl gennivellerbaras
komp nomnivellerbarare
komp gennivellerbarares
super indef nomnivellerbarast
super indef gennivellerbarasts
super def no_masc nomnivellerbaraste
super def no_masc gennivellerbarastes
super def masc nomnivellerbaraste
super def masc gennivellerbarastes
cnivellerbar-/nivellerbar
smsnivellerbar-