SALDO

dokumentation (pdf)

nobba

⇧[2]nej PRIM

nobba (vb)

[korpus]


3
PRIM nobbande nobben
inte onobbad
*