SALDO

grundformnormalisera
mönstervb_1a_beundra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivnormaliserar
pres ind s-formnormaliseras
pret ind aktivnormaliserade
pret ind s-formnormaliserades
impernormalisera
inf aktivnormalisera
inf s-formnormaliseras
sup aktivnormaliserat
sup s-formnormaliserats
pres_part nomnormaliserande
pres_part gennormaliserandes
pret_part indef sg u nomnormaliserad
pret_part indef sg u gennormaliserads
pret_part indef sg n nomnormaliserat
pret_part indef sg n gennormaliserats
pret_part indef pl nomnormaliserade
pret_part indef pl gennormaliserades
pret_part def sg no_masc nomnormaliserade
pret_part def sg no_masc gennormaliserades
pret_part def sg masc nomnormaliserade
pret_part def sg masc gennormaliserades
pret_part def pl nomnormaliserade
pret_part def pl gennormaliserades