SALDO

grundformnorsk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomnorsk
pos indef sg u gennorsks
pos indef sg n nomnorskt
pos indef sg n gennorskts
pos indef pl nomnorska
pos indef pl gennorskas
pos def sg no_masc nomnorska
pos def sg no_masc gennorskas
pos def sg masc nomnorske
pos def sg masc gennorskes
pos def pl nomnorska
pos def pl gennorskas
komp nomnorskare
komp gennorskares
super indef nomnorskast
super indef gennorskasts
super def no_masc nomnorskaste
super def no_masc gennorskastes
super def masc nomnorskaste
super def masc gennorskastes
cnorsk-/norsk
smsnorsk-