SALDO

dokumentation (pdf)

nummer

⇧[2]tal PRIM

nr (nna), nummer (nn)

[korpus]


27
PRIM numrera numro
adelsätt ättnummer
anrop anropsnummer
bänk bänknummer
diarium diarienummer
fordon registreringsnummer
förvaringsbox boxnummer
hemlig PIN-kod
hotellrum rumsnummer
katalog katalognummer
konto kontonummer
kontroll2 kontrollnummer
nummerlapp
ordning2 ordningsnummer
person personnummer
postutdelning postnummer
psalm psalmnummer
sida2 pagina sidnummer
storlek storleksnummer
telefonabonnent telefonnummer
tidskrift tidskriftsnummer
tjänstgöring tjänstgöringsnummer
typ typnummer
utan onumrerad
vinstlott vinstnummer

4
bricka2 nummerbricka
följd nummerföljd
ordning2 nummerordning
tavla2 nummertavla