SALDO

grundformnyförlovad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomnyförlovad
pos indef sg u gennyförlovads
pos indef sg n nomnyförlovat
pos indef sg n gennyförlovats
pos indef pl nomnyförlovade
pos indef pl gennyförlovades
pos def sg no_masc nomnyförlovade
pos def sg no_masc gennyförlovades
pos def sg masc nomnyförlovade
pos def sg masc gennyförlovades
pos def pl nomnyförlovade
pos def pl gennyförlovades