SALDO

grundformnykläckt
mönsterav_1_akut
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomnykläckt
pos indef sg u gennykläckts
pos indef sg n nomnykläckt
pos indef sg n gennykläckts
pos indef pl nomnykläckta
pos indef pl gennykläcktas
pos def sg no_masc nomnykläckta
pos def sg no_masc gennykläcktas
pos def sg masc nomnykläckte
pos def sg masc gennykläcktes
pos def pl nomnykläckta
pos def pl gennykläcktas
komp nomnykläcktare
komp gennykläcktares
super indef nomnykläcktast
super indef gennykläcktasts
super def no_masc nomnykläcktaste
super def no_masc gennykläcktastes
super def masc nomnykläcktaste
super def masc gennykläcktastes
cnykläckt-/nykläckt
smsnykläckt-