SALDO

dokumentation (pdf)

nyss

⇧[2]ny PRIM

nyss (ab)

[korpus]


4
PRIM i_jons just2 nyligen på_sistone

85
agna nyagnad
anlända nyanländ
avgå nyavgången
bada nybadad
baka nybakad
bli nybliven
borsta nyborstad
brygga nybryggd
bygga nybyggd
börja2 nybörjare
duscha nyduschad
examinera2 nyexaminerad
frisyr nylagd
färga nyfärgad
nyvunnen
fånga nyfångad
födas nyfödd
förlova_sig nyförlovad
förlösa nyförlöst
förvärva nyförvärvad
förälska_sig nyförälskad
ge_ut nyutgiven
gift nygift
gravid nygravid
grädda nygräddad
göra3 nygjord
hänga_upp nyupphängd
inflytta nyinflyttad
inrätta nyinrättad
inskaffa nyinskaffad
instifta nyinstiftad
klippa nyklippt
kläckas nykläckt
koka nykokt
komma nykomling nykommen
komma_ut nyutkommen
komponera nykomponerad
konstruera nykonstruerad
köpa nyinköpt
laga2 nylagad
löv nylövad
minne närminne
mobilisera nymobiliserad
måla nymålad
nämna nyssnämnd nyssnämnda
operera nyopererad
polera nypolerad
pressa nypressad
producerad nyproducerad
påbörja i_sin_linda
raka nyrakad
registrera nyregistrerad
rekrytera nyrekryterad
renovera nyrenoverad
restaurera nyrestaurerad
skott2 nyskott
skriva nyskriven
slipa2 nyslipad
slå_ut2 nyutslagen nyutsprungen
starta2 nystartad
städa nystädad
sätta2 nysatt
nysådd
ta nytagen
tillträda nytillträdd
tillverka nytillverkad
tumla2 nytumlad
tälja nytäljd
tända nytänd
upprätta nyupprättad
upptäcka nyupptäckt
utbilda nyutbildad
utexaminera nyutexaminerad
utnämna nyutnämnd
utveckla nyutvecklad
vaken yrvaken
vakna nymornad nyvaknad
väcka nyväckt
välja nyvald
vässa nyvässad
öppna nyöppnad