SALDO

grundformoalarmerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoalarmerad
pos indef sg u genoalarmerads
pos indef sg n nomoalarmerat
pos indef sg n genoalarmerats
pos indef pl nomoalarmerade
pos indef pl genoalarmerades
pos def sg no_masc nomoalarmerade
pos def sg no_masc genoalarmerades
pos def sg masc nomoalarmerade
pos def sg masc genoalarmerades
pos def pl nomoalarmerade
pos def pl genoalarmerades