SALDO

grundformoanställd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoanställd
pos indef sg u genoanställds
pos indef sg n nomoanställt
pos indef sg n genoanställts
pos indef pl nomoanställda
pos indef pl genoanställdas
pos def sg no_masc nomoanställda
pos def sg no_masc genoanställdas
pos def sg masc nomoanställde
pos def sg masc genoanställdes
pos def pl nomoanställda
pos def pl genoanställdas
komp nomoanställdare
komp genoanställdares
super indef nomoanställdast
super indef genoanställdasts
super def no_masc nomoanställdaste
super def no_masc genoanställdastes
super def masc nomoanställdaste
super def masc genoanställdastes
coanställd-/oanställd
smsoanställd-