SALDO

grundformoansträngd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoansträngd
pos indef sg u genoansträngds
pos indef sg n nomoansträngt
pos indef sg n genoansträngts
pos indef pl nomoansträngda
pos indef pl genoansträngdas
pos def sg no_masc nomoansträngda
pos def sg no_masc genoansträngdas
pos def sg masc nomoansträngde
pos def sg masc genoansträngdes
pos def pl nomoansträngda
pos def pl genoansträngdas
komp nomoansträngdare
komp genoansträngdares
super indef nomoansträngdast
super indef genoansträngdasts
super def no_masc nomoansträngdaste
super def no_masc genoansträngdastes
super def masc nomoansträngdaste
super def masc genoansträngdastes
coansträngd-/oansträngd
smsoansträngd-