SALDO

grundformoapplicerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoapplicerad
pos indef sg u genoapplicerads
pos indef sg n nomoapplicerat
pos indef sg n genoapplicerats
pos indef pl nomoapplicerade
pos indef pl genoapplicerades
pos def sg no_masc nomoapplicerade
pos def sg no_masc genoapplicerades
pos def sg masc nomoapplicerade
pos def sg masc genoapplicerades
pos def pl nomoapplicerade
pos def pl genoapplicerades