SALDO

grundformoavvägd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoavvägd
pos indef sg u genoavvägds
pos indef sg n nomoavvägt
pos indef sg n genoavvägts
pos indef pl nomoavvägda
pos indef pl genoavvägdas
pos def sg no_masc nomoavvägda
pos def sg no_masc genoavvägdas
pos def sg masc nomoavvägde
pos def sg masc genoavvägdes
pos def pl nomoavvägda
pos def pl genoavvägdas
komp nomoavvägdare
komp genoavvägdares
super indef nomoavvägdast
super indef genoavvägdasts
super def no_masc nomoavvägdaste
super def no_masc genoavvägdastes
super def masc nomoavvägdaste
super def masc genoavvägdastes
coavvägd-/oavvägd
smsoavvägd-