SALDO

grundformobötad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomobötad
pos indef sg u genobötads
pos indef sg n nomobötat
pos indef sg n genobötats
pos indef pl nomobötade
pos indef pl genobötades
pos def sg no_masc nomobötade
pos def sg no_masc genobötades
pos def sg masc nomobötade
pos def sg masc genobötades
pos def pl nomobötade
pos def pl genobötades