SALDO

dokumentation (pdf)

obalanserad2

⇧[2]balansera2 inte

obalanserad (av)

[korpus]

* *