SALDO

grundformobebodd
mönsterav_1_brydd
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomobebodd
pos indef sg u genobebodds
pos indef sg n nomobebott
pos indef sg n genobebotts
pos indef pl nomobebodda
pos indef pl genobeboddas
pos def sg no_masc nomobebodda
pos def sg no_masc genobeboddas
pos def sg masc nomobebodde
pos def sg masc genobeboddes
pos def pl nomobebodda
pos def pl genobeboddas
komp nomobeboddare
komp genobeboddares
super indef nomobeboddast
super indef genobeboddasts
super def no_masc nomobeboddaste
super def no_masc genobeboddastes
super def masc nomobeboddaste
super def masc genobeboddastes
cobebodd-/obebodd
smsobebodd-