SALDO

grundformobehövd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomobehövd
pos indef sg u genobehövds
pos indef sg n nomobehövt
pos indef sg n genobehövts
pos indef pl nomobehövda
pos indef pl genobehövdas
pos def sg no_masc nomobehövda
pos def sg no_masc genobehövdas
pos def sg masc nomobehövde
pos def sg masc genobehövdes
pos def pl nomobehövda
pos def pl genobehövdas
komp nomobehövdare
komp genobehövdares
super indef nomobehövdast
super indef genobehövdasts
super def no_masc nomobehövdaste
super def no_masc genobehövdastes
super def masc nomobehövdaste
super def masc genobehövdastes
cobehövd-/obehövd
smsobehövd-