SALDO

grundformobeskrivlig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomobeskrivlig
pos indef sg u genobeskrivligs
pos indef sg n nomobeskrivligt
pos indef sg n genobeskrivligts
pos indef pl nomobeskrivliga
pos indef pl genobeskrivligas
pos def sg no_masc nomobeskrivliga
pos def sg no_masc genobeskrivligas
pos def sg masc nomobeskrivlige
pos def sg masc genobeskrivliges
pos def pl nomobeskrivliga
pos def pl genobeskrivligas
komp nomobeskrivligare
komp genobeskrivligares
super indef nomobeskrivligast
super indef genobeskrivligasts
super def no_masc nomobeskrivligaste
super def no_masc genobeskrivligastes
super def masc nomobeskrivligaste
super def masc genobeskrivligastes
cobeskrivlig-/obeskrivlig
smsobeskrivlig-