SALDO

grundformobivackerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomobivackerad
pos indef sg u genobivackerads
pos indef sg n nomobivackerat
pos indef sg n genobivackerats
pos indef pl nomobivackerade
pos indef pl genobivackerades
pos def sg no_masc nomobivackerade
pos def sg no_masc genobivackerades
pos def sg masc nomobivackerade
pos def sg masc genobivackerades
pos def pl nomobivackerade
pos def pl genobivackerades