SALDO

grundformobläckad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomobläckad
pos indef sg u genobläckads
pos indef sg n nomobläckat
pos indef sg n genobläckats
pos indef pl nomobläckade
pos indef pl genobläckades
pos def sg no_masc nomobläckade
pos def sg no_masc genobläckades
pos def sg masc nomobläckade
pos def sg masc genobläckades
pos def pl nomobläckade
pos def pl genobläckades