SALDO

grundformobotfärdig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomobotfärdig
pos indef sg u genobotfärdigs
pos indef sg n nomobotfärdigt
pos indef sg n genobotfärdigts
pos indef pl nomobotfärdiga
pos indef pl genobotfärdigas
pos def sg no_masc nomobotfärdiga
pos def sg no_masc genobotfärdigas
pos def sg masc nomobotfärdige
pos def sg masc genobotfärdiges
pos def pl nomobotfärdiga
pos def pl genobotfärdigas
komp nomobotfärdigare
komp genobotfärdigares
super indef nomobotfärdigast
super indef genobotfärdigasts
super def no_masc nomobotfärdigaste
super def no_masc genobotfärdigastes
super def masc nomobotfärdigaste
super def masc genobotfärdigastes
cobotfärdig-/obotfärdig
smsobotfärdig-