SALDO

grundformobserverbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomobserverbar
pos indef sg u genobserverbars
pos indef sg n nomobserverbart
pos indef sg n genobserverbarts
pos indef pl nomobserverbara
pos indef pl genobserverbaras
pos def sg no_masc nomobserverbara
pos def sg no_masc genobserverbaras
pos def sg masc nomobserverbare
pos def sg masc genobserverbares
pos def pl nomobserverbara
pos def pl genobserverbaras
komp nomobserverbarare
komp genobserverbarares
super indef nomobserverbarast
super indef genobserverbarasts
super def no_masc nomobserverbaraste
super def no_masc genobserverbarastes
super def masc nomobserverbaraste
super def masc genobserverbarastes
cobserverbar-/observerbar
smsobserverbar-