SALDO

grundformocelebrerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomocelebrerad
pos indef sg u genocelebrerads
pos indef sg n nomocelebrerat
pos indef sg n genocelebrerats
pos indef pl nomocelebrerade
pos indef pl genocelebrerades
pos def sg no_masc nomocelebrerade
pos def sg no_masc genocelebrerades
pos def sg masc nomocelebrerade
pos def sg masc genocelebrerades
pos def pl nomocelebrerade
pos def pl genocelebrerades