SALDO

grundformocementerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomocementerad
pos indef sg u genocementerads
pos indef sg n nomocementerat
pos indef sg n genocementerats
pos indef pl nomocementerade
pos indef pl genocementerades
pos def sg no_masc nomocementerade
pos def sg no_masc genocementerades
pos def sg masc nomocementerade
pos def sg masc genocementerades
pos def pl nomocementerade
pos def pl genocementerades