SALDO

grundformochockerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomochockerad
pos indef sg u genochockerads
pos indef sg n nomochockerat
pos indef sg n genochockerats
pos indef pl nomochockerade
pos indef pl genochockerades
pos def sg no_masc nomochockerade
pos def sg no_masc genochockerades
pos def sg masc nomochockerade
pos def sg masc genochockerades
pos def pl nomochockerade
pos def pl genochockerades