SALDO

grundformodefilerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomodefilerad
pos indef sg u genodefilerads
pos indef sg n nomodefilerat
pos indef sg n genodefilerats
pos indef pl nomodefilerade
pos indef pl genodefilerades
pos def sg no_masc nomodefilerade
pos def sg no_masc genodefilerades
pos def sg masc nomodefilerade
pos def sg masc genodefilerades
pos def pl nomodefilerade
pos def pl genodefilerades