SALDO

grundformodekorerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomodekorerad
pos indef sg u genodekorerads
pos indef sg n nomodekorerat
pos indef sg n genodekorerats
pos indef pl nomodekorerade
pos indef pl genodekorerades
pos def sg no_masc nomodekorerade
pos def sg no_masc genodekorerades
pos def sg masc nomodekorerade
pos def sg masc genodekorerades
pos def pl nomodekorerade
pos def pl genodekorerades