SALDO

grundformodestruerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomodestruerad
pos indef sg u genodestruerads
pos indef sg n nomodestruerat
pos indef sg n genodestruerats
pos indef pl nomodestruerade
pos indef pl genodestruerades
pos def sg no_masc nomodestruerade
pos def sg no_masc genodestruerades
pos def sg masc nomodestruerade
pos def sg masc genodestruerades
pos def pl nomodestruerade
pos def pl genodestruerades