SALDO

grundformodiskrediterad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomodiskrediterad
pos indef sg u genodiskrediterads
pos indef sg n nomodiskrediterat
pos indef sg n genodiskrediterats
pos indef pl nomodiskrediterade
pos indef pl genodiskrediterades
pos def sg no_masc nomodiskrediterade
pos def sg no_masc genodiskrediterades
pos def sg masc nomodiskrediterade
pos def sg masc genodiskrediterades
pos def pl nomodiskrediterade
pos def pl genodiskrediterades